Legionella pneumophila – bakteria niebezpieczna dla człowieka

Legionella pneumophila – bakteria niebezpieczna dla człowieka

Legionella to jedna z najmniejszych istniejących bakterii, która występuje przede wszystkim w środowisku wilgotnym, w ciemnych i brudnych miejscach o temperaturze od 20oC do 45oC. Bakterii typu Legionella jest około 30 rodzajów, ale szczególnie niebezpieczny dla zdrowia człowieka jest gatunek Legionella pneumophila wywołująca legionellozowe zapalenie płuc. Po raz pierwszy Legionella została opisana w 1976 roku, […]

Warunki techniczne, które powinna spełniać wentylacja i klimatyzacja – nowelizacja rozporządzenia

Warunki techniczne, które powinna spełniać wentylacja i klimatyzacja – nowelizacja rozporządzenia

W grudniu 2002 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Infrastruktury, dotyczące „Warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. Nr 75 poz. 690). To rozporządzenie, oprócz całościowego przeredagowania jego wcześniejszej treści, obejmowało również późniejsze nowelizacje „Warunków…” pochodzących z 1994 roku. Dnia 1 stycznia 2014 roku weszły w życie nowe zmiany, dotyczące przepisów […]

F-gazy w instalacjach chłodniczych i klimatyzacyjnych – regulacje prawne

F-gazy w instalacjach chłodniczych i klimatyzacyjnych – regulacje prawne

17 grudnia 2013 roku Komisja Europejska przyjęła treść rozporządzenia dotyczącego znacznego ograniczenia stosowania fluorowanych gazów cieplarnianych, czyli tzw. F-gazów, zatytułowanego „Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych COM(2012) 643. Po ostatecznym zaaprobowaniu i opublikowaniu rozporządzenia, zacznie ono obowiązywać od 1 stycznia 2015 roku. Czynniki chłodnicze to związki lub mieszaniny związków, które w […]

Elektryczne silniki inwerterowe BLDC marki LG Electronics

Elektryczne silniki inwerterowe BLDC marki LG Electronics

Wraz z wejściem w życie nowych regulacji unijnych odnośnie efektywności energetycznej urządzeń klimatyzacyjnych, firma LG Electronics wprowadziła do swojej oferty systemy klimatyzacji, które w znaczny sposób minimalizują zużycie energii elektrycznej, a tym samym wypełniają wszystkie warunki dyrektywy UE. Jednostki klimatyzacji LG Electronics zostały wyposażone w inwerterowe silniki elektryczne z technologią BLDC, które stanowią wydajny napęd […]

Utylizacja i recykling starych urządzeń klimatyzacyjnych

Utylizacja i recykling starych urządzeń klimatyzacyjnych

W myśl Dyrektywy Unii Europejskiej 2002/96/WE, przyjętej w styczniu 2003 roku, nadrzędnym celem Państw Członkowskich Wspólnoty jest ograniczenie ilości zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE –  Waste of Electrical and Electronic Equipment), a także ponowne użycie, recykling oraz inne formy odzysku, aby zredukować ilość usuwanych odpadów. Ponadto Dyrektywa zakłada również dążenie do poprawy funkcjonowania w […]

Pytania do eksperta

Czy do prawidłowej pracy modelu G09WL wystarczy instalacja elektryczna poprowadzona przewodem trzyżyłowym pomiędzy jednostką wewnętrzną i zewnętrzną, czyli bez podłączenia dedykowanego przewodu ochronnego do jednostki wewnętrznej?

Dzień dobry,

Zarówno instalację freonową jak i elektryczna, należy wykonać zgodnie z instrukcja instalacji dołączoną do urządzenia, w przeciwnym wypadku, może Pan stracić gwarancję. Natomiast co do przewodu między jednostką wewnętrzną i zewnętrzną, to nawet w katalogu znajdzie Pan informacje, że wymagany jest przewód 4 x 1 ( z uziemieniem ).

Z poważaniem
Zespół wsparcia technicznego LG Electronics Polska

Witam Urządzenie P12 RL NSB podczas pracy się wyłączył i teraz nie reaguje na nic ani na deser pilota wyłącznik on off odłączenie od gniazda zasilania proszę o pomoc

Dzień dobry.

Jeżeli urządzenie nie wyświetla żadnego kodu błędu i nie reaguje na polecenia z pilota to istnieje prawdopodobieństwo, że uszkodzeniu uległa przynajmniej płytka z portem podczerwieni , lub cała płyta jednostki wewnętrznej.

Jeżeli po zdjęciu i ponownym załączeniu zasilania urządzenie nie reaguje w żaden sposób, możliwe że problem dotyczy także jednostki zewnętrznej.

Z opisanych objawów ciężko wystawić jednoznaczną opinię, dlatego najlepiej było by jeżeli skorzystał/a by Pan/ni z usługi jednego z naszych autoryzowanych instalatorów, których lista jest zamieszczona na naszej stronie.

z poważaniem
Zespół wsparcia technicznego LG Electronics Polska

Czy sterownik LG AC SMART PREMIUM ma opcję lub oprogramowanie do sterowania klimatyzacją za pomocą telefonu

Dzień dobry,

AC Smart Premium ma możliwość połączenia zdalnego przez telefon, za pomocą aplikacji „Flash Fox” lub „Dolphin” w której po wcześniejszym przekierowaniu portów możemy sterować podłączonymi do sterownika klimatyzatorami. O szczegóły najlepiej zapytać instalatora podczas montażu.

z poważaniem
Zespół wsparcia technicznego LG Electronics Polska

jak zgasić kontrolkę filtra w jednostce wew klimatyzatora CVO9

Witam,

zgodnie z instrukcją obsługi sterownika przewodowego, jeżeli na wyświetlaczu sterownika pojawi się ikona filtra, w celu jej skasowania należy kilkukrotnie wcisnąć przycisk z kółkiem zębatym, do momentu aż ikona filtra zacznie migać, wtedy kasujemy ją przyciskiem „OK/clear”. Należy jednak pamiętać, że gdy filtr jest pokryty kurzem, wydajność chłodnicza/ grzewcza ulega zmniejszeniu i następuje zwiększone zużycie energii elektrycznej. Dlatego też należy czyścić filtr za każdym razem, gdy nastąpi czas jego czyszczenia.

Z poważaniem
Zespół wsparcia technicznego LG Electronics Polska

Witam. Mam na obiekcie w serwerowni zamontowaną klimatyzacje mod. P18RK. Objaw nie chłodzi. Gaz ok. Nie sygnalizuje błędów. Kontrolka na płycie zewnętrznej szybko miga. Zauważyłem że po wyłączeniu klimatyzacji z pilota w jednostce zawnętrznej piszczy inwerter tak jakby sprężarka chodziła na bardzo wolnych obrotach. Proszę o poradę. Pozdrawiam Piotr Główczyński

Witam,

W kwestii braku chłodzenia powinien Pan skontaktować się w pierwszej kolejności z instalatorem, który montował Panu urządzenie, prawdopodobnie będzie on w stanie zdiagnozować przyczynę braku chłodzenia.

Natomiast w kwestii piszczenia jednostki zewnętrznej to jest to normalny efekt wygrzewania się sprężarki poprzez podanie na jedno z jej uzwojeń napięcia – stąd ten pisk. Funkcja ta działa poniżej 5stC, powyżej wyłącza się.

Z poważaniem
Zespół wsparcia technicznego LG Electronics Polska

Zadaj pytanie ekspertowi

4 + 3 =