TEMATY SZKOLEŃ PRODUKTOWYCH LG

Szkolenia w ramach Akademii Klimatyzacji LG są bezpłatne

RAC – Klimatyzatory pokojowe – szkolenie autoryzacyjne dedykowane dla instalatorów i serwisantów – Certyfikat wydawany na montaż i serwis.
– wyjaśnienie podstaw chłodnictwa i klimatyzacji;
– opis technologii inwerterowej;
– przedstawienie oferty urządzeń;
– omówienie poprawności montażu;
– omówienie kodów błędów oraz rozwiązywanie problemów serwisowych;
– praktyczne zajęcia na działających urządzeniach;

CAC – klimatyzatory komercyjne i multi – szkolenie autoryzacyjne dedykowane dla instalatorów i serwisantów – Certyfikat wydawany na montaż i serwis.
– opis technologii inwerterowej;
– przedstawienie oferty klimatyzatorów LG;
– omówienie podstawowych właściwości poszczególnych grup produktowych;
– omówienie poprawności montażu;
– omówienie kodów błędów oraz rozwiązywanie problemów serwisowych;
– praktyczne zajęcia na działających urządzeniach;

MULTI V INSTALACJE – Systemy klimatyzacji Multi V – szkolenie instalacyjne przeznaczone dla zaawansowanych instalatorów – Certyfikat wydawany na instalację systemów oraz montaż i serwis urządzeń
– omówienie zasady działania oraz koncepcję systemów ze zmiennym przepływem czynnika serii Multi V;
– omówienie zestawów do central wentylacyjnych AHU Kit;
– omówienie modułów do ogrzewania i produkcji ciepłej wody HYRDO Kit;
– omówienie różnic między systemami 2-rurowym i 3-rurowym;
– omówienie poprawnych zasad montażu;
– omówienie logiki działania poszczególnych funkcji urządzeń;
– praktyczne zajęcia na działających urządzeniach;

THERMA V – Szkolenie z zakresu pomp ciepłaDedykowane dla firm, które mają doświadczenie w montażu pomp ciepła. Firmy zgłaszające się na szkolenie będą objęte wstępną weryfikacją po której nastąpi decyzja o zaakceptowaniu zgłoszenia na szkolenie.

– omówienie zasady działania oraz koncepcję systemów ogrzewania Therma V;
– omówienie logiki działania poszczególnych funkcji urządzeń;
– omówienie poprawnych zasad montażu oraz uruchomienia;
– omówienie zagadnień diagnostyki oraz napraw serwisowych;
– praktyczne zajęcia na działających urządzeniach;

LGMV – Szkolenie serwisowe z programu LGMV – przeznaczone dla serwisantów posiadających program serwisowy LGMVSzkolenie nie certyfikowane.
– omówienie zasad działania programu;
– omówienie podstawowych kodów błędów generowanych przez urządzenia;
– praktyczne ćwiczenia umiejętności posługiwania się programem oraz diagnozy
systemów klimatyzacji;

LATSCAD – Szkolenie z programu do projektowania systemów klimtyzacji VRF z użyciem programu AUTOCAD przeznaczone dla projektantów.

V-NET – Szkolenie z systemów automatyki i centralnego sterowania stosowane w systemach klimatyzacji LG.

TEMATY SZKOLEŃ BRANŻOWYCH

Szkolenia w ramach Akademii Klimatyzacji LG są bezpłatne

Chcąc wiedzieć więcej zajrzyj do kalendarza szkoleń i wypełnij formularz zgłoszeniowy. Jak legalnie prowadzić firmę instalacyjno-serwisową w branży chłodnictwa i klimatyzacji? Kluczowe wymogi prawa ekologicznego dziś i jutro.

Celem szkolenia jest uświadomienie i usystematyzowanie wszystkich ustawowych obowiązków firm instalacyjno-serwisowych branży chłodnictwa i klimatyzacji, wynikających z ekologicznych aktów prawnych – a nie tylko z przepisów o SZWO i o F-gazach.
Uczestnicy nabędą całościową wiedzę o tym – co i pod jakimi warunkami jest dozwolone, jakie działania należy obowiązkowo wykonywać, jaka działalność wymaga pozwolenia stosownych organów lub dokonania zgłoszenia w odpowiednim urzędzie, jak prowadzić wymagane prawem rozmaite ewidencje, jak sporządzać obowiązkowe sprawozdania oraz gdzie i w jakim terminie je składać, jak kalkulować opłaty za korzystanie ze środowiska, jak przygotować się do kontroli WIOŚ i spokojnie ją przebyć? Zajęcia teoretyczne będą uzupełnione sesją praktycznych ćwiczeń z wypełniania druków dotyczących ewidencji i sprawozdawczości.
Nabyta wiedza i umiejętności umożliwią wypełnianie „na bieżąco” wszystkich formalnych obowiązków „środowiskowych” i zdecydowanie ułatwią terminowe sporządzanie licznych urzędowych sprawozdań. Dzięki temu firma będzie funkcjonować w zgodzie z obowiązującym prawem ekologicznym, co bezpośrednio przyczyni się do wzmocnienia jej pozytywnego wizerunku, jako podmiotu prowadzącego „odpowiedzialny biznes”.
 
Akademia Instalatora LG – „Kreatorzy Mistrzowskiej Sprzedaży” – Chcąc się zapisać wypełnij formularz zgłoszeń dostępny w harmonogramie szkoleń.

Szkolenie opierać się będzie zarówno na części dyskusyjnej – warsztatowej, jak i na grach symulacyjnych, odgrywaniu ról i analizowaniu poszczególnych przykładów z codziennej pracy Uczestników. Biorący w nim udział nabędą umiejętności skuteczniejszego motywowania się, diagnozowania i odpowiadania na potrzeby Klienta. Wszyscy przejdą kurs sztuki prezentacji, dialogu i negocjacji w biznesie. Dzięki szkoleniu Uczestnicy: –        nabędą zdolność zwiększania swojej motywacji i energii pomimo przeszkód –        precyzyjnie zdiagnozują i adekwatnie odpowiedzą na potrzeby Klienta –        nauczą się prezentować ofertę i rozmawiać z Klientem językiem korzyści –        dowiedzą się jak sprzedawać, bez zbędnego obniżania ceny produktu lub usługi –        wzmocnią zasoby osobiste, nabiorą siły i stanowczości w relacjach z innymi –        nauczą się szybciej i bezstresowo zdobywać nowych Klientów Elementy szkolenia: –        nastawienie jako klucz do sukcesu –        elementy procesu sprzedaży –        umiejętność identyfikacji i analizy potrzeb Klienta –        ofertowanie oparte na korzyściach –        skuteczna finalizacja sprzedaży

Po ukończeniu szkolenia, Uczestnikom przyznawane są Certyfikaty w formie dyplomu i wersji  podręcznej.