FAQ

Jakie są podstawowe parametry klimatyzatora typu Split, na które należy zwrócić uwagę przed zakupem?

Podstawowym parametrem klimatyzatora jest wydajność chłodnicza, która powinna być odpowiednio dobrana do konkretnego klimatyzowanego pomieszczenia (obciążenia cieplno-wilgotnościowe pomieszczenia). Parametrami, które umożliwiają porównanie urządzeń pod względem energooszczędności, są współczynniki SEER i SCOP.

Należy również zwrócić uwagę na takie parametry, jak emitowany hałas, możliwości filtracji powietrza oraz parametry montażowe – maksymalna długość instalacji, maksymalna różnica wysokości między jednostkami, zakres temperatur, w jakich może pracować klimatyzator.

Jak dobrać moc klimatyzatora?

Moc klimatyzatora dobiera się kilkoma metodami:

  1. orientacyjną,
  2. dokładną – za pomocą specjalistycznego programu komputerowego,
  3. obliczeniową – którą na podstawie wielu zmiennych wyznacza się algebraicznie;

Metoda orientacyjna polega na założeniu, że zapotrzebowanie na chłód wynosi 80-150 W/m2 powierzchni pomieszczenia. Klimatyzator typu split o mocy 2-2,5 kW wystarczy więc do ochłodzenia pomieszczenia o powierzchni 15-30 m2, a klimatyzator o mocy 7 kW – do pomieszczenia o powierzchni 60-80 m2, o ile nie będą w tych pomieszczeniach zainstalowane urzadzenia, emitujące znaczne żródła ciepła. Są to bardzo duże rozbieżności, zatem opierając się tylko na tej metodzie, nie udaje się zwykle dobrać klimatyzatora wystarczająco precyzyjnie.

Najlepiej zdać się na fachowość i doświadczenie specjalistów, którzy posłużą się stosownym programem do doboru wydajności klimatyzatora bądź dobiorą go obliczając algebraicznie moc potrzebną do odebrania ilości ciepła z pomieszczenia.

Co to jest centralna klimatyzacja? W jakich warunkach się sprawdzi?

Centralna klimatyzacja stanowi alternatywę dla standardowych systemów klimatyzacji pomieszczeń, lecz w przeciwieństwie do nich, poza chłodzeniem i grzaniem, ma też możliwość obróbki świeżego powietrza dostarczanego do pomieszczeń. Systemem klimatyzacji centralnej możemy zapewnić odpowiedni mikroklimat w kilku pomieszczeniach jednocześnie. Układ taki składa się z umieszczonej na zewnątrz jednostki centralnej, w której zachodzi cały proces obróbki powietrza. Powietrze obrobione termicznie jest następnie nawiewane do pomieszczeń. Do działania takiego systemu potrzebny jest nam w mieszkaniu system rozprowadzenia powietrza, co wiąże się z miejscowym opuszczeniem sufitów.

Coraz częściej systemy centralnej klimatyzacji spotyka się nie tylko w mieszkaniach, ale przede wszystkim w domach jednorodzinnych, gdzie są wykorzystywane nie tylko do chłodzenia, ale też do ogrzewania pomieszczeń w okresach przejściowych, między zimą a wiosną i jesienią.

Ponieważ urządzenia do centralnej klimatyzacji służą do obróbki termicznej powietrza, mogą być używane przez cały rok, zapewniając domownikom odpowiednią wymianę powietrza w pomieszczeniach. Przy stosowaniu takiego systemu chłodzenia mamy możliwość otwierania okien, przy czym trzeba pamiętać, że w ten sposób dostarczymy do pomieszczeń dużą dawkę świeżego powietrza o innej temperaturze, niż panujące w mieszkaniu i dlatego w takiej sytuacji powinno się wyłączać urządzenie chłodzące.

Na co należy zwrócić uwagę planując montaż jednostki zewnętrznej?

Planując montaż jednostki zewnętrznej należy wziąć pod uwagę dostęp do urządzenia podczas przeglądów. W przypadku jednostki zewnętrznej również należy zwrócić uwagę na przepływ powietrza, jeżeli urządzenie osłonięte jest przegrodami lub daszkiem odpływ ciepła może był ograniczony. Należy wziąć pod uwagę ciepły strumień powietrza wywiewany przez urządzenie oraz emitowany hałas, który może być uciążliwy dla sąsiadów. W przypadku chęci używania klimatyzatora w funkcji grzania należy przewidzieć odprowadzenie skroplin lub zamontować jednostkę na odpowiedniej wysokości nad podłożem umożliwiając swobodny odpływ. Jednostkę należy wypoziomować, nieprawidłowe wypoziomowanie spowoduje wibracje wentylatora i gromadzenie się wody w obudowie jednostki zewnętrznej.

Czy klimatyzator może występować w funkcji pompy ciepła?

Tak, często klimatyzatory, oprócz podstawowej funkcji chłodzenia, wyposażone są również w funkcję pompy ciepła. Jest to możliwe dzięki odwróceniu układu chłodniczego – parownik staje się skraplaczem. Tego typu urządzenia zazwyczaj regulują temperaturę w zakresie +16÷30°C.

Czym się różni jonizator od filtra?

Filtry powietrza zamontowane w klimatyzacji służą do wyłapywania kurzu, pyłu i innych drobnych zanieczyszczeń znajdujących się w powietrzu ( od 3 µm do 0,3 µm ). W zależności od materiału z jakiego są wykonane, można je myć lub wymieniać. Natomiast jonizator dodatkowo sterylizuje powietrze za pomocą 2 milionów sporalizowanych jonów. Wszystko odbywa się w wyniku reakcji chemicznej: w momencie zetknięcia się jonów z bakteriami lub wirusami powstają rodniki OH, które wchodzą w reakcję i przekształcają szkodliwą substancję w H₂O, a uwalniane powietrze jest czystsze i zdrowe.

Zasada działania klimatyzatora typu Split.

Klimatyzator typu Split składa się z dwóch jednostek: urządzenia wewnętrznego (parownika), mającego za zadanie chłodzenie/ogrzewanie powietrza w pomieszczeniu oraz jednostki zewnętrznej (skraplacza), składającej się ze sprężarki, skraplacza, zaworu rozprężnego i zaworu czterodrogowego. Zadaniem jednostki zewnętrznej jest przygotowanie czynnika chłodniczego do odpowiedniego trybu pracy jednostki wewnętrznej. Obydwie jednostki, połączone rurami chłodniczymi, tworzą szczelnie zamknięty układ, wypełniony czynnikiem chłodniczym.

Do jednostki wewnętrznej wpływa rozprężony czynnik chłodniczy w postaci cieczy (lub na granicy cieczy), pod wpływem ciepła pobieranego z otoczenia paruje i przechodzi w stan gazowy, jednocześnie ochładzając powierzchnię wymiennika (dlatego jednostka wewnętrzna nazywana jest parownikiem). Powietrze przepływające przez jednostkę wewnętrzną oddaje ciepło. Następnie tak schłodzone powietrze nawiewane jest przez klimatyzator. Czynnik chłodniczy w postaci gazu zasysany jest przez sprężarkę do jednostki zewnętrznej. Tam, podczas kompresji dokonywanej przez sprężarkę, gromadzona jest energia w postaci sprężonego gorącego gazu, który przepływając przez wymiennik jednostki zewnętrznej, chłodzony jest przez wentylator i oddając ciepło do otoczenia, przechodzi w stan ciekły. W następnej kolejności czynnik chłodniczy, poprzez elektroniczny zawór rozprężny, ponownie kierowany jest do jednostki wewnętrznej.

Dzięki wyposażeniu urządzenia w zawór czterodrogowy mamy możliwość odwrócić proces przenoszenia ciepła, uruchamiając urządzenie w funkcji powietrznej pompy ciepła. Daje nam to możliwość używania Splita w celu ogrzewania powietrza.

Jest to ogólny opis zasady działania klimatyzatora typu Split. Producenci wprowadzają dodatkowe innowacje, starając się uzyskać jak największą wydajność oraz zwiększyć funkcjonalność, żywotność oraz atrakcyjność urządzeń.

Na ile lat jest udzielana gwarancja na klimatyzatory LG?

LG Electronics Polska Sp. z o.o. udziela gwarancji na okres 36 miesięcy (3 lata), licząc od daty sprzedaży klimatyzatora. Warunkiem uprawnień wynikających z gwarancji jest przeprowadzanie, przez Autoryzowanego Instalatora, w ciągu roku przynajmniej dwóch przeglądów konserwacyjnych klimatyzatora i jego instalacji. Dokładna ilość przeglądów określana jest indywidualnie i odnotowana w karcie gwarancyjnej.