« Wróć do listy haseł

Wentylacja zapewniająca środowisku powietrznemu pomieszczenia określone właściwości i parametry – czystość (zapewnienie nieprzekraczania najwyższych dopuszczalnych stężeń różnych substancji takich jak: stężenia pyłowe, gazowe, biologiczne; dotyczy to również zapachu i promieniotwórczości), temperaturę, wilgotność względną – przez uzdatnianie i rozdział powietrza odpowiednio do przeznaczenia i sposobu wykorzystania pomieszczenia w każdych warunkach klimatycznych danej miejscowości (wg PN-78/B-03421).

« Wróć do listy haseł