Wraz z wejściem w życie nowych regulacji unijnych odnośnie efektywności energetycznej urządzeń klimatyzacyjnych, firma LG Electronics wprowadziła do swojej oferty systemy klimatyzacji, które w znaczny sposób minimalizują zużycie energii elektrycznej, a tym samym wypełniają wszystkie warunki dyrektywy UE.

Jednostki klimatyzacji LG Electronics zostały wyposażone w inwerterowe silniki elektryczne z technologią BLDC, które stanowią wydajny napęd dla sprężarki oraz wentylatorów. Inwerter, poprzez układ elektroniczny, kontroluje szerokość impulsu, zmieniając częstotliwość, a tym samym zmienia prędkość obrotową, która finalnie ma wpływ na wydajność sprężarki. Układ inwertera gwarantuje płynną regulację wydajności, co pozwala na ekonomiczną eksploatację urządzenia klimatyzacyjnego oraz jego niższą emisję hałasu.