Obecność powietrza (a także innych gazów nieskraplających się) oraz wilgoci w układzie chłodniczym bardzo niekorzystnie wpływa na pracę systemu klimatyzacyjnego. Najczęstszą przyczyną pozostawania powietrza  w układzie jest zbyt krótkie jego odsysanie za pomocą pompy próżniowej podczas montażu lub przeglądu serwisowego. Powietrze może dostawać się do obiegu również przez nieszczelności ( miejsca, w których panuje podciśnienie […]