Wymiana powietrza mająca na celu usunięcie powietrza zużytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza zewnętrzego (wg PN-78/B-03421).

« Wróć do listy haseł