Witam,

zgodnie z instrukcją obsługi sterownika przewodowego, jeżeli na wyświetlaczu sterownika pojawi się ikona filtra, w celu jej skasowania należy kilkukrotnie wcisnąć przycisk z kółkiem zębatym, do momentu aż ikona filtra zacznie migać, wtedy kasujemy ją przyciskiem „OK/clear”. Należy jednak pamiętać, że gdy filtr jest pokryty kurzem, wydajność chłodnicza/ grzewcza ulega zmniejszeniu i następuje zwiększone zużycie energii elektrycznej. Dlatego też należy czyścić filtr za każdym razem, gdy nastąpi czas jego czyszczenia.

Z poważaniem
Zespół wsparcia technicznego LG Electronics Polska