Ewidencja substancji kontrolowanych

Ewidencja substancji kontrolowanych

Wszyscy przedsiębiorcy, którzy używają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej substancje zubożające warstwę ozonową zobowiązani zostali prawnie do prowadzenia ewidencji tych substancji oraz przekazywania związanych z tym danych do wyspecjalizowanej jednostki....
Świadectwo kwalifikacji

Świadectwo kwalifikacji

Świadectwo kwalifikacji jest niezbędne każdej osobie dokonującej napraw, demontażu, odzysku substancji kontrolowanych, recyklingu lub/i regeneracji substancji kontrolowanych, a także obsługi technicznej urządzeń i instalacji chłodniczych zawierających substancje...
AC Smart Premium – podstawowe zasady instalacji urządzenia

AC Smart Premium – podstawowe zasady instalacji urządzenia

AC Smart Premium to centralny kontroler systemów klimatyzacji i wentylacji, który instalowany jest w miejscu zarządzania obiektem. Sterownik służy do monitorowania lub obsługi za pomocą ekranu dotykowego jednostek wewnętrznych, wentylatorów,...
Podstawowe zasady instalacji sterownika AC Smart II

Podstawowe zasady instalacji sterownika AC Smart II

Sterowniki centralne umożliwiają bardziej komfortową i wygodną kontrolę takich funkcji klimatyzacji, jak: chłodzenie, grzanie, wentylacja, monitoring pracy całych układów oraz konkretnych urządzeń każdego z osobna. Jednym z zaawansowanych sterowników...
Klimatyzacja w bloku a w domu jednorodzinnym

Klimatyzacja w bloku a w domu jednorodzinnym

Specyfika i parametry budynków mieszkalnych oraz domów jednorodzinnych w istotny sposób warunkują możliwości w kwestii montażu i wyboru konkretnego typu klimatyzatora. Na jakie zatem zagadnienia należy zwrócić szczególną uwagę w obu...