Zgodnie z nowymi regulacjami UE dotyczącymi efektywności energetycznej urządzeń klimatyzacyjnych, Rozporządzenie Komisji UE nr 206/2012 z dnia 6 marca 2012 roku w sprawie wykonania dyrektywy 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów eko-projektu dla klimatyzatorów, zostały narzucone producentom tego typu urządzeń nowe zadania w zakresie certyfikacji urządzeń oraz nowe pojęcia, tzw. sezonowe współczynniki efektywności energetycznej SEER i SCOP. Etykietowanie urządzeń wymusza na producentach sprecyzowanie, do jakiej klasy energetycznej należy urządzenie, co w łatwy sposób ma umożliwić Klientowi określenie zużycia energii w warunkach porównawczych.

 

Etykieta energetyczna precyzuje klasę urządzenia, od najniższej dopuszczalnej D w przypadku SEER i B w przypadku SCOP, do najwyższego poziomu A+++ w przypadku obydwu współczynników. Zarówno SEER, jak i SCOP są określone w zależności od stref klimatycznych (3 strefy europejskie) oraz zawierają pełną informację o poborze prądu przez wszystkie elementy urządzenia wraz z czasem ich pracy.

 

Dla użytkowników kluczową informacją jest wskaźnik rocznego zużycia energii, oznaczony odrębnie dla trybu chłodzenia oraz trybu grzania. Wartość ta zawarta w dokumentacji technicznej, dostępnej w formie katalogu, jest wykorzystywana jako wartość porównawcza w stosunku do różnych producentów, ponieważ warunki brzegowe, określone przepisami dyrektywy unijnej, są takie same dla każdego. Ograniczono w ten sposób pole do manipulacji danymi. Obecnie certyfikacja taka dotyczy urządzeń klimatyzacyjnych o wielkościach niższych niż 12 kW mocy chłodniczej, jednak gotowe są już wytyczne dla urządzeń o wyższej mocy, które będą stopniowo wprowadzane w życie od 2014 roku.