W pobliżu klimatyzatora nie powinny się znajdować żadne źródła ciepła. Również strumień nawiewanego powietrza nie powinien być niczym zakłócany tak, by powietrze mogło równomiernie i bezpośrednio docierać do wszystkich newralgicznych miejsc. Należy także pomyśleć o odpowiednim odprowadzeniu kondensatu, najlepiej wykonując odpływ grawitacyjnie z zastosowaniem syfonu – bezpośrednio do kanalizacji.

Fot. 1 – Minimalne odległości, jakie należy zachować przy instalacji jednostki wewnętrznej.

 

Instalacja klimatyzacji zewnętrznej powinna zostać przeprowadzona w sposób jak najbardziej ergonomiczny, tzn. jednostka powinna zostać osadzona w takim miejscu, które zapewni niezbędny dostęp serwisowy. W tym przypadku ważny jest również prawidłowy przepływ powietrza, który nie może być ograniczony w żaden sposób. Pamiętać należy, że klimatyzator generuje pewien poziom hałasu. Upewnijmy się, że jednostka znajduje się w takim miejscu, w którym praca urządzenia nie przysporzy nikomu wokół problemów. Zalecane jest solidne posadowienie i prawidłowe wypoziomowanie klimatyzatora. Złe wykonanie tej czynności spowoduje wibracje, a docelowo doprowadzi do uszkodzenia sprężarki klimatyzatora.

Fot. 2 – Podstawowe odległości przy montażu jednostek zewnętrznych.