Można to zrobić dwiema metodami.

Pierwszą z nich może się posłużyć każdy i obliczyć przybliżoną wartość schłodzonego powietrza, potrzebną na danej przestrzeni. Można założyć, że na 1m3 objętości pomieszczenia klimatyzator powinien dostarczyć od 30 do 50 Wat mocy chłodniczej. Mogą Państwo pomnożyć całkowitą powierzchnię wnętrza (mierzoną w m2) przez liczbę 100. Wynik (w Watach) poda nam optymalną moc klimatyzatora dla powierzchni o wysokości 2,5 m. W przypadku pomieszczeń o innej wysokości, moc liczymy, podając kubaturę wnętrza ( w m3) i mnożymy ją przez wskaźnik 40 W/m3. Uzyskujemy wynik również w jednostce Wat.

W przypadku drugiej metody musimy skorzystać z bardziej precyzyjnych obliczeń i dysponować bardziej szczegółowymi danymi. Aby dokładniej obliczyć moc chłodniczą urządzenia klimatyzacyjnego najlepiej zwrócić się do specjalisty. Potrzebne będą dane na temat wnętrza, takie jak: powierzchnia pomieszczenia, orientacyjna liczba osób, które będą przebywać w tym wnętrzu, liczba podłączonego i działającego sprzętu RTVAGD w pomieszczeniu oraz położenie pokoju względem słońca (od strony północnej, południowej, wschodniej czy zachodniej), wysokość, na jakim znajduje się pomieszczenie, a także liczba okien czy moc zainstalowanego oświetlenia. Choć takie obliczenia wydają się być zbyt drobiazgowymi wyliczeniami, to jednak dają najbardziej rzetelne i precyzyjne wyniki. Może to później zaowocować niższym zużyciem energii, co automatycznie przełoży się na nieduże rachunki za elektryczność. Do obliczenia mocy tą metodą służą również specjalne kalkulatory internetowe, ogólnie dostępne i całkowicie darmowe.

Przy dobieraniu klimatyzatora do wnętrza należy pamiętać, że wydajność chłodnicza urządzenia musi wyrównać sumę zysków energii cieplnej pochodzącej od ludzi, urządzeń, oświetlenia, okien. Tylko tak dobrany klimatyzator będzie w stu procentach efektywny i zaspokoi Państwa wymagania.