Podstropowe jednostki wewnętrzne pozwalają na dużą swobodę przy wyborze miejsca ich instalacji. Dzięki możliwości sterowania nawiewem powietrza nadają się na przykład do sklepów i biur. Podstropowe jednostki wewnętrzne, w przeciwieństwie do jednostek kasetonowych i kanałowych, sterowane są za pomocą bezprzewodowego sterownika.

Zastosowanie sterownika przewodowego daje możliwość kontroli temperatury pomieszczenia za pomocą dwóch czujników. Zazwyczaj temperatura mierzona czujnikiem zainstalowanym w jednostce wewnętrznej różni się od temperatury właściwej. Wykorzystanie dwóch czujników umożliwia precyzyjniejszą kontrolę temperatury w pomieszczeniu, dzięki umieszczeniu jednego czujnika w jednostce wewnętrznej, a drugiego w sterowniku przewodowym.