« Wróć do listy haseł

SZWO (substancje zubożające warstwę ozonową, substancje kontrolowane) są to substancje chemiczne, które są pochodnymi węglowodorów alifatycznych (metan, etan, propan) zawierających w sobie atomy chloru lub/i bromu, a także bardzo często fluoru. Substancje te wykazują potencjał niszczenia ozonu.

« Wróć do listy haseł