LG Electronics Polska Sp. z o.o. udziela gwarancji na okres 36 miesięcy (3 lata), licząc od daty sprzedaży klimatyzatora. Warunkiem uprawnień wynikających z gwarancji jest przeprowadzanie, przez Autoryzowanego Instalatora, w ciągu roku przynajmniej dwóch przeglądów konserwacyjnych klimatyzatora i jego instalacji. Dokładna ilość przeglądów określana jest indywidualnie i odnotowana w karcie gwarancyjnej.