Podstawowym parametrem klimatyzatora jest wydajność chłodnicza, która powinna być odpowiednio dobrana do konkretnego klimatyzowanego pomieszczenia (obciążenia cieplno-wilgotnościowe pomieszczenia). Parametrami, które umożliwiają porównanie urządzeń pod względem energooszczędności, są współczynniki SEER i SCOP.

Należy również zwrócić uwagę na takie parametry, jak emitowany hałas, możliwości filtracji powietrza oraz parametry montażowe – maksymalna długość instalacji, maksymalna różnica wysokości między jednostkami, zakres temperatur, w jakich może pracować klimatyzator.