Planując montaż jednostki zewnętrznej należy wziąć pod uwagę dostęp do urządzenia podczas przeglądów. W przypadku jednostki zewnętrznej również należy zwrócić uwagę na przepływ powietrza, jeżeli urządzenie osłonięte jest przegrodami lub daszkiem odpływ ciepła może był ograniczony. Należy wziąć pod uwagę ciepły strumień powietrza wywiewany przez urządzenie oraz emitowany hałas, który może być uciążliwy dla sąsiadów. W przypadku chęci używania klimatyzatora w funkcji grzania należy przewidzieć odprowadzenie skroplin lub zamontować jednostkę na odpowiedniej wysokości nad podłożem umożliwiając swobodny odpływ. Jednostkę należy wypoziomować, nieprawidłowe wypoziomowanie spowoduje wibracje wentylatora i gromadzenie się wody w obudowie jednostki zewnętrznej.