« Back to Glossary Index

Wskaźnik sprawności energetycznej obliczany w oparciu o cztery wartości EER dla różnych obciążeń chłodnicznych danego systemu. Jest to średnia ważona wskaźników EER dla danych obciążeń tj. : 100%, 75%, 50% oraz 25%. Powyższą wartość uzyskujemy ze wzoru:

« Wróć do listy haseł