INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA MARKI LG W ZAKRESIE AGREGATÓW WODY LODOWEJ 

LG Electronics konsekwentnie kontynuując swoją strategię działania jako kompletny dostawca rozwiązań branży HVAC, poszerza swoją ofertę produktową o kolejne ważne urządzenia w zakresie zapewniania komfortu cieplnego w różnych rodzajach obiektów. Nowością są agregaty wody lodowej w różnych konfiguracjach, indywidualnie dopasowane do oczekiwań klienta, które pod koniec marca br. zadebiutowały na branżowych targach ISH Digital. Nowy typoszereg agregatów wody lodowej LG charakteryzuje się szerokim zakresem wydajności w różnych wykonaniach akustycznych oraz z możliwością pracy w trybie free-coolingu. Te kompaktowe urządzenia są idealnym rozwiązaniem dla wymagających klientów, dla których innowacyjne rozwiązania gwarantujące wysoką efektywność oraz niezawodność są kluczowymi parametrami.

LG GC Scroll Chiller – niezawodność i wygoda w nowym wymiarze

                Zastosowana technologia EHP bazująca na hermetycznych sprężarkach typu scroll z zabezpieczeniem silnika przed przegrzaniem, prądem przeciążeniowym oraz zbyt wysoką temperaturą gazów, gwarantuje wysoką wydajność i niezawodność działania. Istotną zaletą tego typoszeregu urządzeń jest możliwość indywidualnej konfiguracji urządzenia pod konkretne zamówienie. Chillery z serii GC (fot. 1) umożliwiają fabryczne wyposażenie urządzenia w moduł hydrauliczny, zestaw pompowy, bufor oraz dodatkowy wymiennik do częściowego odzysku ciepła. Praca urządzenia jest sterowana za pomocą zaawansowanego mikroprocesora, który umożliwia regulację wartości zadanej automatycznie w zależności od temperatury zewnętrznej w celu zmniejszenia zużycia i poszerzenia zakresu temperatur roboczych. Z zaawansowanym mikroprocesorem możliwe jest skonfigurowanie sieci LAN do sterowania 4 jednostkami równolegle. Centralny sterownik umożliwia:

  • sterowanie sprężarkami, wentylatorami, pompami, zestawem przeciw zamarzaniu, zaworem rewersyjnym (modele pomp ciepła),
  • kontrolę temperatury wody na wylocie z parownika,
  • zarządzanie odszranieniem (modele pomp ciepła),
  • sterowanie prędkością wentylatorów (opcjonalnie),
  • pełne zarządzanie alarmami,
  • możliwość połączenia po Modbus, BacNet, LonWorks do komunikacji zewnętrznej.

Jeśli występują szczególne wymagania projektowe, to urządzenie może być również dostarczane w wykonaniu o obniżonym poziomie akustycznym z dodatkową izolacją sekcji sprężarkowej lub wyposażone w moduł łagodnego startu ograniczający prąd rozruchowy.

Fot. 1 LG GC Scroll Chiller – wersja urządzenia z modułem hydraulicznym i buforem

Jak ograniczyć koszty eksploatacji instalacji wody lodowej?  

Systemy wody lodowej generują znacznie wyższe koszty eksploatacyjne w porównaniu z wodnymi systemami ogrzewania. Dlatego bardzo często inwestorzy szukają innowacyjnych rozwiązań na optymalizację kosztów eksploatacyjnych. Zdecydowana większość kosztów związana jest ze zużyciem energii elektrycznej na potrzeby pracy agregatów wody lodowej. Producenci chillerów w swoich materiałach technicznych umieszczają informacje na temat różnych współczynników efektywności urządzenia (EER, ESEER, SEER, SEPR), które informują m.in. o klasie efektywności urządzenia. Jest to bardzo często najważniejszy parametr, po którym  porównuje się urządzenia. Warto jednak pamiętać, iż właśnie te współczynniki określają sprawność urządzeń w określonych warunkach eksploatacyjnych. Na roczne koszty eksploatacyjne systemów wody lodowej znaczący wpływ mają średnie temperatury zasilania i powrotu medium chłodzącego. A to związane jest już bezpośrednio z instalacją, w której pracują urządzenia. Urządzenie o określonym współczynniku efektywności będzie generowało wyższe koszty eksploatacyjne w instalacji wody lodowej, w której średnia roczna temperatura powrotu czynnika z instalacji jest niższa. Dlatego, aby ograniczyć roczne koszty eksploatacyjne należy zwrócić szczególną uwagę na rodzaj dystrybucji hydraulicznej po stronie agregatu chłodniczego. Najbardziej optymalnym rozwiązaniem, gwarantującym maksymalizację temperatury powrotu czynnika z instalacji, jest zaprojektowanie dystrybucji wody lodowej w systemie zmienno przepływowym przez agregat. Niestety jest to możliwe w określonych warunkach i wymaga zaawansowanych rozwiązań technologicznych po stronie agregatu wody lodowej. Chillery LG z serii GC (fot. 2) wyposażone są w standardzie w dodatkowe zabezpieczenia po stronie sprężarek, odzysku oleju, czynnika chłodniczego i zaawansowaną automatykę sterującą, która pozwala na projektowanie zmienno przepływowych systemów wody lodowej (fot. 3). Tylko takie rozwiązania gwarantują ograniczenie rocznych kosztów eksploatacyjnych, minimalizują ilość niezbędnych pomp obiegowych, rozdzielaczy, wymaganej przestrzeni oraz redukują koszty pompowania, które stanowią znaczną część kosztów eksploatacyjnych.

Fot. 2 LG GC Scroll Chiller – indywidualnie konfigurowalny kompaktowy chiller

Fot. 3 Schemat ideowy instalacji chłodniczej – zmienny przepływ