Zasada działania klimatyzatora

Zasada działania klimatyzatora

1. sprężanie – powracające z wymiennika jednostki wewnętrznej opary czynnika chłodniczego, cechujące się niskim ciśnieniem i temperaturą, trafiają do...