1. Miejsce montażu klimatyzatora – zarówno jednostki wewnętrznej, jak i zewnętrznej – musi być przemyślane.

 

Urządzenie nie może przeszkadzać w użytkowaniu pomieszczenia, a jednocześnie powinna zapewniać odpowiednią cyrkulację powietrza. Dla jednostek wewnętrznych montowanych na ścianach minimalna odległość od sufitu powinna wynosić nie mniej niż 200 mm. Ma to związek z budową nowych klimatyzatorów, które czerpią powietrze przez górną część obudowy.

2.Prawidłowe wygięcie rury instalacji freonowej.

 

Montaż klimatyzatora rozpoczyna się od powieszenia płyty montażowej, na której będzie wisiała jednostka wewnętrzna. Kolejny krok to wywiercenie otworów na instalację freonową i odprowadzenia skroplin. Przy montażu jednostki wewnętrznej trzeba uważać, aby odginając instalację freonową robić to zgodnie ze wskazówkami podanymi w instrukcji. W praktyce bardzo często w tym momencie dochodzi do trwałego uszkodzenia instalacji freonowej, ponieważ wygięcie rurki w sposób inny od zalecanego powoduje jej skręcenie, a tym samym uszkodzenie urządzenia. W pierwszym kroku wyginamy przewody do siebie uzyskując położenie jak na rysunku B, w kolejnym zginamy pod kątem 90° do położenia jak na rysunku C. Błędem jest uniesienie instalacji do góry, a następnie wygięcie jej do pozycji C. Rurka ulega wówczas skręceniu, co blokuje przepływ czynnika chłodniczego.

3.Prawidłowe wykonanie połączeń kielichowych.

 

Po powieszeniu jednostki wewnętrznej i przygotowaniu instalacji freonowej trzeba wykonać połączenia kielichowe. Należy zwrócić szczególną uwagę na dokładność prac, ponieważ w miejscach tych połączeń najczęściej dochodzi do nieszczelności.

 

4.Właściwe zabezpieczenie instalacji freonowej.

 

Instalacja freonowa musi być dobrze zabezpieczona na połączeniach, aby podczas pracy urządzenia, przy różnicy temperatury między zimnym czynnikiem chłodniczym znajdującym się w instalacji, a powietrzem nie doszło do wykraplania się wody. Wszelkie przecięcia w izolacji termicznej należy zabezpieczyć. Najlepiej zrobić to za pomocą samoprzylepnej taśmy termicznej.