« Wróć do listy haseł

Wskaźnik TEWI – (z ang. Total Equivalent Warming Impact), jest to całkowity równoważnik tworzenia efektu cieplarnianego. TEWI to metoda obliczeniowa, która pozwala ocenić wpływ poszczególnych instalacji chłodniczych na globalne ocieplenie. Poniżej znajduje się metodyka obliczania wskaźnika TEWI.

« Wróć do listy haseł