« Back to Glossary Index

TZR (Termostatyczny Zawór Rozprężny) – jest to automatyczny zawór dawkujący ilość ciekłego czynnika chłodniczego dostającego się do parownika w zależności od jego obciążenia cieplnego. TZR można podzielić na:

« Wróć do listy haseł