« Wróć do listy haseł

Proces, w wyniku którego powracające z wymiennika jednostki wewnętrznej opary czynnika chłodniczego o niskim ciśnieniu i temperaturze, trafiają do jednostki zewnętrznej – do sprężarki, gdzie poddane konwersji przyjmują postać gazową o wysokim ciśnieniu i temperaturze, a następnie są tłoczone na wymiennik jednostki zewnętrznej.

« Wróć do listy haseł