« Wróć do listy haseł

Protokół z Kioto w sprawie Zmian Klimatu został przyjęty przez Konferencję Stron w grudniu 1997 roku, a wszedł w życie 16 lutego 2005 roku, gdy został ratyfikowany przez 55 państw (załącznik I), których łączna emisja CO2 jest równa przynajmniej 55% emisji globalnej z roku 1990. Według informacji podanych przez UNFCCC, do dziś Protokół z Kioto ratyfikowało 187 państw.

« Wróć do listy haseł