« Wróć do listy haseł

(Conformite Europeenne) – umieszczane na produkcie, stanowi deklarację producenta, że towar spełnia wymagania dyrektyw Unii Europejskiej, czyli przede wszystkim zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną środowiska i ochroną zdrowia. Określają one zagrożenia, które producent ma obowiązek wykryć i wyeliminować. Oznakowanie produktu symbolem CE następuje, gdy producent wykona analizę i podejmie się działań odnoszących się do konkretnych wymagań oraz podda określony produkt procedurze oceny zgodności z konkretnymi dyrektywami UE.

« Wróć do listy haseł