« Wróć do listy haseł

Warunki klimatyczne istniejące w pomieszczeniu będące wynikiem jednoczesnego oddziaływania stopnia czystości, składu chemicznego, temperatury, wilgotności względnej i prędkości ruchu powietrza, a także temperatur otaczających przegród (wg PN-78/B-03421).

« Wróć do listy haseł