« Wróć do listy haseł

 Współczynniki określające poziom wydajności energetycznej urządzenia EER – współczynnik wydajności chłodniczej (Energy Efficiency Rating) – stosunek mocy chłodniczej do mocy elektrycznej pobieranej przez urządzenie [kW/kW]

« Wróć do listy haseł