« Wróć do listy haseł

(ang. Waste of Electrical and Electronic Equipment, pol. Zużyty Sprzęt Elektryczny i Elektroniczny) – Przyjęta w styczniu 2003 roku, ma na celu zminimalizowanie negatywnego wpływu na środowisko, jakie powodują elektroniczne odpady. Nakład ona obowiązek na producentów, dostawców i importerów tego rodzaju sprzętu, zbiórki, ponownego użycia, recyklingu i odzyskiwania odpadów elektronicznych.

« Wróć do listy haseł