Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych instalatorów

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest LG Electronics Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-675) przy ul. Wołoskiej 22. W razie wątpliwości związanych z przetwarzaniem
  dotyczących Państwa danych możliwy jest kontakt z powołanym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych pod adresem dpo-eu@lge.com lub iodo@lge.pl bądź pisemnie na adres Administratora.
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane:
  a) w celu organizacji i przeprowadzenia szkolenia, w tym wystawienia certyfikatów uczestnictwa, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdzie prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest doskonalenie kwalifikacji zawodowych instalatorów produktów oferowanych przez Administratora,
  b) w celu dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z prowadzonym szkoleniem, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  c) w celu promocji działalności Administratora poprzez wysyłkę newslettera drogą mailową, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. zgody instalatora,
  d) w celu ułatwienia potencjalnym klientom kontaktu z instalatorami poprzez zamieszczenie ich danych na stronie internetowej Administratora – wyłącznie pod warunkiem wyrażenia przez instalatora zgody na takiej działanie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 3. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:
  a) Firmy prowadzące działania marketingowe (w razie wyrażenia zgody na otrzymywanie newslettera),
  b) Firmy świadczące usługi lub dostarczające rozwiązania informatyczne (służące przechowywaniu danych instalatorów).
 4. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla przeprowadzenia szkolenia i wystawienia certyfikatu uczestnictwa. Po tym dane zostaną usunięte, za wyjątkiem danych przetwarzanych w celach wskazanych w ust. 2 lit. c) oraz d) (do wycofania zgody).
 5. W graniach wskazanych w RODO przysługuje Państwu:
  a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  c) prawo do usunięcia danych osobowych,
  d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
  e) prawo do przenoszenia danych – jeśli podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO) lub umowa (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  f) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, gdy stanowi ona podstawę przetwarzania danych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przy czym nie ma to wpływu na przetwarzanie przed terminem cofnięcia,
  g) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – jeśli podstawą
  prawną ich przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 6. Jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w szkoleniu.
 8. Uwzględniając strukturę administratora oraz jego podporządkowanie organizacyjne w związku z przynależnością do grupy LG, Państwa dane mogą być przekazywane do znajdującej się w Korei Południowej centrali LG, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy. Odbywa się to zgodnie z art. 45 ust. 1 RODO.
 9. Państwa dane nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.