ABC Klimatyzacji

Podstawowa klasyfikacja klimatyzacji

Podstawowa klasyfikacja klimatyzacji

Na polskim rynku istnieje kilka podstawowych rodzajów klimatyzatorów. Każdy charakteryzuje się innym działaniem, zastosowaniem oraz różnorodnym umiejscowienie w przestrzeni pomieszczenia, w którym ma pracować. Oto podstawowa klasyfikacja klimatyzatorów LG Electronics dostępnych obecnie na rynku. Klimatyzatory można podzielić ze względu na liczbę podłączonych jednostek wewnętrznych do głównej jednostki zewnętrznej. W związku z tym wyróżniamy:   klimatyzatory […]

Parametry powietrza wpływające najbardziej na nasze samopoczucie

Parametry powietrza wpływające najbardziej na nasze samopoczucie

Klimatyzacja to proces zapewniający środowisku powietrznemu pomieszczenia określone właściwości i parametry, w tym odpowiednią czystość, temperaturę oraz wilgotność względną, poprzez uzdatnianie i rozdział powietrza odpowiednio do przeznaczenia i sposobu wykorzystania pomieszczenia w każdych warunkach klimatycznych danej miejscowości. Parametry powietrza wewnętrznego, które mają decydujący wpływ na samopoczucie człowieka, to przede wszystkim: 1. Temperatura – zapewnia tzw. […]