Klimatyzacja to proces zapewniający środowisku powietrznemu pomieszczenia określone właściwości i parametry, w tym odpowiednią czystość, temperaturę oraz wilgotność względną, poprzez uzdatnianie i rozdział powietrza odpowiednio do przeznaczenia i sposobu wykorzystania pomieszczenia w każdych warunkach klimatycznych danej miejscowości.

Parametry powietrza wewnętrznego, które mają decydujący wpływ na samopoczucie człowieka, to przede wszystkim:

1. Temperatura – zapewnia tzw. komfort cieplny i decyduje o samopoczuciu osób przebywających w pomieszczeniu oraz ich wydajności. Optymalne temperatury dla człowieka uzależnione są od pory roku oraz aktywności jego aktywności fizycznej.

  • przy małym tempie metabolizmu (np. szycie, księgowanie, pisanie na maszynie) temperatura powietrza w pomieszczeniach (zimą) powinna wynosić 20-22oC, latem 23-26oC;
  • przy średnim tempie metabolizmu (np. wbijanie gwoździ, tynkowanie) temperatura powietrza w pomieszczeniach powinna wynosić (zimą) 18-20oC, latem 20-23oC;
  • przy dużym tempie metabolizmu (np. praca z siekierą, przenoszenie ciężkich materiałów) temperatura powietrza powinna wynosić (zimą) 15-18oC, latem 18-21oC;

2. Wilgotność względna – czyli zawartość pary wodnej w powietrzu, powinna wynosić od 40 do 60%. Zbyt niska wilgotność powietrza powoduje wysuszenie błon śluzowych i choroby dróg oddechowych, natomiast zbyt wysoka może wywołać zmęczenie, niedotlenienie organizmu oraz ogólną dekoncentrację. Zyt wysoka wilgotność powietrza sprzyja rozwojowi grzybów pleśniowych.

  • przy małym tempie metabolizmu wilgotność względna zimą (niezależnie od aktywności) powinna wynosić 40-60%, natomiast latem 40-55%;
  • przy średnim tempie metabolizmu wilgotność względna latem powinna wynosić 40-60%;
  • przy dużym tempie metabolizmu wilgotność względna latem również powinna wynosić 40-60%;

3. Prędkość cyrkulacji powietrza – nie powinna przekroczyć 0,2 m/s. Większa wartość może spowodować efekt przeciągu, natomiast zbyt mała doprowadzi do powstawania tzw. „zagłębi” dwutlenku węgla.

  • przy małym tempie metabolizmu prędkość ruchu powietrza zimą powinna wynosić maksymalnie 0,2 m/s, latem 0,3 m/s;
  • przy średnim tempie metabolizmu prędkość ruchu powietrza zimą powinna wynosić maksymalnie 0,2 m/s, latem 0,4 m/s;
  • przy dużym tempie metabolizmu prędkość ruchu powietrza zimą powinna wynosić maksymalnie 0,3 m/s, latem 0,6 m/s;

4. Jonizacja powietrza, czyli elektroklimat – znajdujące się w powietrzu jony dodatnie, które powstają w wyniku promieniowania elektromagnetycznego wytwarzanego przez urządzenia biurowe, mogą wpływać na pogorszenie samopoczucia osób przebywających w pomieszczeniu. Pozytywne dla organizmu ludzkiego są jony ujemne, które są charakterystyczne dla środowisk naturalnych.
5. Stężenie tlenu – odpowiednie stężenie jest nieodzowne dla utrzymania dobrego samopoczucia, natomiast zbyt niska jego wartość spowoduje niedotlenienie organizmu.
6. Zawartość substancji organicznych w powietrzu – są one trujące dla człowieka (np. formaldehyd). Niewielka ich ilość w powietrzu powoduje zmęczenie, senność oraz ogólną dezorientację, natomiast w dużych ilościach stają się niebezpieczne dla człowieka.
7. Zawartość alergenów oraz mikroorganizmów w powietrzu – znajdujące się w powietrzu np. roztocza, zarodniki grzybów i pleśni, pyłki roślin, wirusy, glony i różne bakterie stanowią zagrożenie nie tylko dla alergików, lecz także dla osób całkowicie zdrowych.

Komfortowe parametry powietrza podaje norma PN-78/B-03421 „Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi”.