Dane adresowe firmy:

  Przed przesłaniem zgłoszenia potwierdzam, że zostały wykonane poniższe czynności

  Brak pozytywnego potwierdzenia powyższych kwestii może wykluczyć możliwość przyjazdu pracownika technicznego do uruchomienia systemu.
  Odpowiedzi nieprawdziwe mogą stać się przyczyną konieczności powtórnego wezwania wsparcia technicznego i dodatkowych kosztów.

  Część mechaniczna

  Instalacja elektryczna

  O wartości

  Przekrój (mm2)

  Instalacja freonowa

  Instalacja hydrauliczna centralnego ogrzewania

  Warunkiem otrzymania gwarancji na urządzenia THERMA V jest zainstalowanie separatora zanieczyszczeń z wkładem magnetycznym, bądź oddzielnie obu elementów.

  UWAGA ! W przypadku nieuzasadnionego wezwania Zgłaszający pokrywa koszty wizyty Autoryzowanego Serwisu Thema V LG