« Back to Glossary Index

Maszyna cieplna wymuszająca przepływ ciepła z obszaru o niższej temperaturze do obszaru o wyższej temperaturze dzięki energi dostarczonej z zewnątrz mechanicznej bądź cieplnej. Odpowiednio wtedy mamy pompy ciepła sprężarkowe lub absorpcyjne. W klimatyzatorach sytosowane są pompy sprężarkowe.

« Wróć do listy haseł