« Wróć do listy haseł

(ang. Ozone Depletion Potential – Potencjał niszczenia warstwy ozonowej) – Wskaźnik mający na celu ilościową ocenę wpływu poszczególnych substancji na warstwę ozonową. Wskaźnik odniesiono do czynnika R11 uznanego za wartość jednostkową (ODP=1). Szczegółowe wartości wskaźnika dla wybranych substancji kontrolowanych zostały przedstawione w Protokole Montrealskim (załącznik E normy PN – EN 378-1).

« Wróć do listy haseł