Zgłoszenie serwisowe Therma V

  Dane adresowe firmy:

  Przed przestaniem zgłoszenia potwierdzam, że zostały wykonane poniższe czynnosci*

  *Brak pozytywnego potwierdzenia powyższych kwestii może wykluczyć możliwość przyjazdu pracownika technicznego do uruchomienia systemu.
  Odpowiedzi nieprawdziwe mogą stać się przyczyną konieczności powtórnego wezwania wsparcia technicznego i dodatkowych kosztów.

  Część mechaniczna

  Część elektryczna

  Część freonowa

  UWAGA ! W przypadku nieuzasadnionego wezwania Zgłaszający pokrywa koszty wizyty Autoryzowanego Serwisu Thema V LG