Centrala rekuperacyjna ECO V LG Electronics

Centrala rekuperacyjna ECO V LG Electronics

W trosce o zapewnienie użytkownikom zdrowego i świeżego powietrza wewnątrz pomieszczeń, LG Electronics oferuje centrale wentylacyjne ECO V, które w skuteczny sposób zapewniają szybkie i skuteczne usuwanie zanieczyszczeń. Centrala rekuperacyjna ECO V...
Alternatywne czynniki chłodnicze

Alternatywne czynniki chłodnicze

Alternatywne czynniki chłodnicze to proekologiczne, naturalne oraz syntetyczne czynniki chłodnicze charakteryzujące się wysokimi właściwościami termodynamicznymi, bardzo niskim potencjale niszczenia warstwy ozonowej (ODP – z ang. Ozone Depletion Potential) i niskim...
Obniżanie temperatury w centrum danych

Obniżanie temperatury w centrum danych

Bezpieczne funkcjonowanie centrum danych zależy bezpośrednio od naszej zdolności do utrzymania odpowiedniej temperatury wewnątrz nich. W ciągu ostatnich 20 lat typowy ekosystem instalacji chłodzenia data center radykalnie się zmienił i rozrósł. 10 lat temu,...

Jak dobrać moc klimatyzatora?

Moc klimatyzatora dobiera się kilkoma metodami: orientacyjną, dokładną – za pomocą specjalistycznego programu komputerowego, obliczeniową – którą na podstawie wielu zmiennych wyznacza się algebraicznie; Metoda orientacyjna polega na założeniu, że...