Sterowniki indywidualne przewodowe LG

Sterowniki indywidualne przewodowe LG

Systemy klimatyzacji LG kontrolowane są za pomocą różnego rodzaju modeli sterowników indywidualnych, które umożliwiają kontrolę unikalnych funkcji klimatyzacji. I. Uproszczone sterowniki przewodowe oraz uproszczone hotelowe pozwalają na łatwą...
Odzysk czynnika chłodniczego

Odzysk czynnika chłodniczego

Według normy ISO 11650R, odzysk (ang. recovery), to operacja ściągania czynnika chłodniczego z eksploatowanych, naprawianych, a także złomowanych urządzeń lub w trakcie procesów produkcyjnych i gromadzenia go w zewnętrznym pojemniku bez oczyszczania i kontroli...
Strefy klimatyczne Polski

Strefy klimatyczne Polski

Norma PN-EN 12831:2006, będąca tłumaczeniem normy europejskiej EN 12831:2003, została zatwierdzona 5 czerwca 2006 r. Nowa norma wprowadziła wiele istotnych zmian w stosunku do dotychczasowej metodyki obliczania zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków....