Podstawowa klasyfikacja klimatyzacji

Podstawowa klasyfikacja klimatyzacji

Na polskim rynku istnieje kilka podstawowych rodzajów klimatyzatorów. Każdy charakteryzuje się innym działaniem, zastosowaniem oraz różnorodnym umiejscowienie w przestrzeni pomieszczenia, w którym ma pracować. Oto podstawowa klasyfikacja...
Parametry powietrza wpływające najbardziej na nasze samopoczucie

Parametry powietrza wpływające najbardziej na nasze samopoczucie

Klimatyzacja to proces zapewniający środowisku powietrznemu pomieszczenia określone właściwości i parametry, w tym odpowiednią czystość, temperaturę oraz wilgotność względną, poprzez uzdatnianie i rozdział powietrza odpowiednio do przeznaczenia i sposobu wykorzystania...