Witam,

każda jednostka LG w zależności od trybu (grzanie/chłodzenie) ma ustalony zakres temperatur granicznych pracy i tak:

  • dla chłodzenia jest to od 0,5°C do 1,5°C poniżej i 0,5°C powyżej temperatury zadanej,
  • dla grzania urządzenie oscyluje pomiędzy temperaturą o 2°C wyższą do 4°C wyższą od temperatury zadanej,

Czyli jeżeli włączy Pan urządzenie w chłodzeniu na np. 20°C, to wejdzie ono w tzw. tryb czuwania gdy temperatura w pomieszczeniu osiągnie przedział 18,5°C-19,5°C, a uruchomi się ponownie gdy temperatura przekroczy 20,5°C.

Natomiast w trybie grzania przy zadanej temperaturze np.22°C urządzenie wyłączy się, gdy osiągnie 26°C i załączy się ponownie gdy temperatura w pomieszczeniu będzie na poziomie 24°C.

Z poważaniem
Zespół wsparcia technicznego LG Electronics Polska.