System Multi Split z agregatami MU należy dobrać poprzez zestawienie dedykowanych jednostek wewnętrznych o konkretnych wartościach kBty/h. Dobierając natomiast jednostki wewnętrzne do systemu Multi FDX skupiamy się na zsumowanej wartości kBtu/h i do tej wartości dobieramy odpowiedni agregat. Podkreślić należy, iż w obu przypadkach podłączone muszą być minimum 2 jednostki wewnętrzne niezależnie od zastosowanego agregatu.