Oczywiście, że tak. To, że urządzenie zostało prawidłowo zamontowane i działa bez zarzutu nie oznacza, że ma pozostać bez fachowej opieki i okresowej diagnostyki. W interesie właściciela budynku oraz użytkownika leży, by klimatyzacja pracowała jak najlepiej i z jak największą wydajnością. Wadliwe funkcjonowanie urządzenia nie zapewni nam optymalnych warunków powietrza, odpowiedniej temperatury ani wilgotności. Regularne przeglądy umożliwią ciągłość pracy urządzenia klimatyzacyjnego, odpowiednią kondycję wszystkich systemów i układów mechanicznych tak, by zapewnić użytkownikom pełen komfort i odpowiedni poziom bezpieczeństwa.

W wyniku zaniechania lub zignorowania przez nas konieczności kontroli instalacji, może dojść do skroplenia się pary wodnej na powierzchni wymiennika i spływania jej do tacki skroplin. W rezultacie, zgromadzona woda, w połączeniu z temperaturą panującą w pomieszczeniu, spowoduje rozwój bakterii, grzybów i pleśni, które będą wydmuchiwane z parownika wprost do otoczenia. Mówimy tu o takich nieprzyjemnych mikroorganizmach, jak: Legionella pneumophila, Staphylococcus Aureus (gronkowiec złocisty), Pseudomonas Aeruginosa (pałeczka ropy błękitnej), Escherichia Coli (pałeczka okrężnicy), Enterococcus Hirae (paciorkowiec kałowy), Aspergillus Niger (kropidlak czarny) oraz wielu, wielu innych nieprzyjaznych człowiekowi drobnoustrojach.

Nie przeprowadzanie regularnych przeglądów skutkuje także osadzaniem się dużej ilości cząsteczek kurzu i innych zanieczyszczeń na lamelach wymiennika jednostki wewnętrznej, skutecznie zmniejszając przez to powierzchnię wymiany ciepła. Następnie powoduje to wzrost ciśnienia i temperatury w instalacji, nadmierne obciążenie sprężarki i zwiększenie poboru energii, a tym samym wywołuje mniejszą wydajność klimatyzacji oraz prowadzi do powolnej, mechanicznej „śmierci” urządzenia.

Regularne kontrole techniczne instalacji klimatyzacyjnej są nieodzowne dla prawidłowego funkcjonowania całego systemu, a co za tym idzie dla naszego komfortu oraz zdrowia. Wykonanie okresowych przeglądów technicznych min. 2 razy w roku przez autoryzowanego instalatora jest warunkiem utrzymania oferowanego przez producenta okresu gwarancji na urządzenia. Tak, wykonywanie przeglądów kontrolnych jest naprawdę konieczne.