Tak, po zastosowaniu odpowiedniej bramki BMS. W swej ofercie firma LG oferuje komunikację BMS w standardzie BACnet, LonWorks, Modbus oraz KNX. Należy pamiętać, by wszystkie agregaty zewnętrzne posiadały płytę komunikacji PI-485. Wyjątkiem są niektóre jednostki pokojowe, dla których nie ma możliwości montażu płytki PI-485 (szczegóły w katalogu produktowym).