Od dłuższego już czasu funkcjonuje na rynku Serwis Kodów Błędów SMS udostępniony przez firmę LG Electronics. Jest to usługa pozwalająca na szybki i mobilny dostęp do podstawowej informacji o występującym kodzie błędu.

Kody błędów są generowane we wszystkich urządzeniach klimatyzacyjnych marki LG i informują o ewentualnych nieprawidłowościach pracy urządzenia. Usługa SMS Serwis przygotowana przez LG polega na otrzymaniu krótkiej informacji tekstowej w formie SMS-a zwrotnego. Wiadomość jest generowana automatycznie po otrzymaniu informacji w formie SMS-a, wysłanego pod numer: 7043, który powinien zawierać:

 

 • nazwę firmy: LG,
 • grupę, do której urządzenie należy: RAC, CAC lub MULTI,
 • numer generowanego błędu, np.: 01, 02, 07, 14, 33, 60, itd.

Przykład:

Generowany jest kod błędu w klimatyzatorze typu kasetonowego nr 5.

Po pierwsze, trzeba określić grupę, do jakiej należy urządzenie, np.:

Split kasetonowy => oznaczenie CAC.

Po drugie, należy wysłać SMS pod numer usługi: 7043, w treści wpisując: LG CAC 5.

Konieczny schemat treści SMS-a:

LG <grupa urządzenia> <nr błędu>

Po trzecie, po kilkunastu sekundach przychodzi SMS zwrotny o treści:

CAC5: Błąd w układzie wewn.: Błąd komunikacji pomiędzy jednostką wewnętrzną i zewnętrzną.

Oznaczenia kodów błędów są te same dla następujących grup urządzeń klimatyzacyjnych:

 

 • RAC – urządzenia pokojowe (linia splitów Art Cool, splity ścienne),
 • CAC – urządzenia komercyjne (splity: kasetonowe, kanałowe, przypodłogowo-sufitowe, podstropowe i układ Synchro),
 • MULTI – urządzenia systemów Multi Split.

Treść SMS-a można zapisywać w następujący sposób:

 

 • ze spacją – LG CAC 05
 • z kropką – LG.CAC.05
 • bez znaków – LGCAC05
 • małymi literami – lg cac 5
 • mieszane – LgCac 05