Niezależnie od tego, jakiej marki jest urządzenie, zasady użytkowania stacji odzysku czynników chłodniczych są takie same za każdym razem. Podczas całego procesu najważniejszą kwestią pozostaje prawidłowa obsługa stacji odzysku tak, aby sprawnie i bezpiecznie dokonać całej operacji oraz nie doprowadzić do uszkodzenia sprzętu.

Aby przeprowadzić proces odzysku czynnika chłodniczego z instalacji, należy posiadać minimalne wyposażenie techniczne w postaci odpowiedniego, specjalistycznego sprzętu. Jest to m.in.:

• stacja do odzysku czynnika chłodniczego,
• zestaw węży przyłączeniowych zakończonych zaworami uniemożliwiającymi przedostanie się czynnika do środowiska naturalnego,
• dwuzaworowa butla do odzysku,
• manometry pomiarowe;

Przystępując do pracy ze stacją odzysku czynnika chłodniczego należy pamiętać o kilku podstawowych zasadach:

1. Nie należy mieszać różnych czynników chłodniczych w jednym zbiorniku, ponieważ późniejsze ich rozdzielenie i ponowne wykorzystanie będzie niemożliwe.
2. Należy zadbać przed rozpoczęciem pracy, by butla posiadała odpowiedni poziom próżni wielkości -0,1 MPa. Przed pierwszym użyciem butli trzeba pozbyć się znajdującego się w niej azotu.
3. Przed przystąpieniem do pracy, wszystkie zawory muszą być zamknięte, a króćce wlotowe i wylotowe powinny być zabezpieczone zaślepkami ochronnymi.
4. Należy zawsze w czasie pracy używać filtra odwadniacza, najlepiej wskazanego przez producenta urządzenia.
5. Powinna być zachowana szczególna ostrożność podczas procesu odzysku czynnika chłodniczego z instalacji, w której spaleniu uległ silnik sprężarki. W takiej sytuacji należy użyć filtrów o dużej zdolności do pochłaniania kwasów.
Proces odzysku czynnika chłodniczego z instalacji można podzielić na kilka podstawowych i ogólnie stosowanych etapów:
1. Należy otworzyć zawór cieczowy w butli.
2. Dokonać otwarcia zaworu wylotowego, zaworu wlotowego oraz zaworu manometrów. Dzięki temu z całej instalacji zostanie usunięta ciecz.
3. Po zakończeniu procesu usunięcia cieczy z układu należy otworzyć zawór gazowy manometrów.
4. Kolejny etap to uruchomienie urządzenia w celu odzysku czynnika chłodniczego z instalacji. Czas, jaki należy poświęcić na pracę urządzenia zależy od wielkości instalacji i może wynieść od kilku do kilkunastu minut. Poziom czynnika chłodniczego w instalacji należy monitorować za pomocą manometrów.
5. Osiągnięcie ciśnienia na poziomie 0-1 bar oznacza konieczność zakręcenia wszystkich zaworów i wyłączenia stacji odzysku czynnika chłodniczego.
6. Ostatnim etapem jest przeprowadzenie procesu oczyszczania całego urządzenia z resztek czynnika chłodniczego według zaleceń zawartych w instrukcji obsługi sprzętu.

 

Karol Fornalczyk