Pompy ciepła wykorzystuje się głównie jako doskonałe rozwiązanie grzewcze w domach jednorodzinnych oraz innych budynkach mieszkalnych, poczynając od ogrzewania podłogowego, a na dostarczaniu ciepłej wody do wielu żródeł ciepła kończąc.

Efektywność energetyczna a temperatura zewnętrzna

Wybierając pompy ciepła jako urządzenia grzewcze do budynków, należy uwzględnić ich podstawową cechę, jaką jest zależność mocy grzewczej oraz współczynnika efektywności energetycznej od temperatury zewnętrznej. Niezbędne informacje na temat oceny efektywności pomp ciepła, w tym także podstawy do tworzenia etykiet energetycznych dla tych urządzeń, zawarte są w normie PN-EN 14825. Podaje ona również metodę na obliczanie SCOP dla pomp ciepła. Norma Europejska stanowi punkt wyjścia przy obliczaniu efektywności energetycznej w trybie ogrzewania w systemach pomp ciepła w budynkach opisanych w normie EN 15316-4-2.

Norma PN-EN 14825

Europejska norma PN-EN 14825 dotyczy klimatyzatorów i pomp ciepła ze sprężarkami o napędzie elektrycznym służące do grzania i ziębienia. Norma ma zastosowanie do fabrycznie wykonanych jednostek zdefiniowanych w normie EN 14511-1:2011, z wyjątkiem klimatyzatorów jednokanałowych, klimatyzatorów kabin sterowniczych i klimatyzatorów z bezpośrednią regulacją parametrów.

SCOP, SCOPon, SCOPnet

Norma europejska podaje precyzyjne metody obliczania wskaźnika porównawczego sezonowej efektywności energetycznej SEER i SEERon, a także określa sposób obliczania porównawczego współczynnika wydajności SCOP, SCOPon oraz SCOPnet. Wartość SCOPon odzwierciedla pracę pompy ciepła w trybie grzewczym z uwzględnieniem pracy grzałki wspomagającej. Natomiast wartość SCOPnet uwzględnia jedynie energię elektryczną zużytą na potrzeby działania pompy ciepła i obiegu czynnika. Powyższe metody obliczeniowe mogą bazować na wielkościach obliczanych lub mierzonych.

Odnośnie wielkości mierzonych norma europejska PN-EN 14825 przewiduje metody badawcze określenia wydajności (EER i COP) w trakcie działania urządzenia przy częściowym obciążeniu. Dotyczy to również sposobów mierzenia zużycia energii przy pracy w trybie braku obciążenia, trybie pracy jałowej oraz w trybie pracy przy podgrzewaniu karteru sprężarki.

Źródło:
Miesięcznik „Rynek instalacyjny. Technika grzewcza, sanitarna i klimatyzacyjna” nr 6/2016
www.pn-en.pl