Sterowniki centralne umożliwiają bardziej komfortową i wygodną kontrolę takich funkcji klimatyzacji, jak: chłodzenie, grzanie, wentylacja, monitoring pracy całych układów oraz konkretnych urządzeń każdego z osobna. Jednym z zaawansowanych sterowników centralnych jest AC Smart II.

Sterownik AC Smart II może zarządzać maksymalnie 64 jednostkami wewnętrznymi w jednym obszarze zarówno w sposób indywidualny, jak i zintegrowany. Za jego pomocą można monitorować oraz sterować z pomieszczenia administracyjnego działaniem zarówno klimatyzatorów, jak i wentylatorów zainstalowanych w poszczególnych pomieszczeniach budynku. Istnieje także możliwość podłączenia 128 urządzeń do sterownika poprzez zastosowanie zestawu do rozbudowy. W takim wypadku urządzenie musi być połączone z interfejsem PI485, z kolei interfejs musi być sprzężony z jednostką zewnętrzną podłączoną do jednostki wewnętrznej.

W jaki sposób zainstalować sterownik AC Smart?

Przedstawione poniżej informacje, dotyczące poszczególnych etapów instalacji sterownika, skierowane są przede wszystkim do profesjonalnych instalatorów tego rodzaju urządzeń. Należy pamiętać, że instalacja sterownika AC Smart II powinna być przeprowadzona przez osobę wykwalifikowaną pod tym względem, nie wskazane jest natomiast wykonywanie tego typu prac na własną rękę.

Aby w pełni korzystać z możliwości, jakie oferuje AC Smart II, należy stworzyć ku temu odpowiednie środowisko, w którym urządzenie będzie mogło się komunikować z jednostką (klimatyzator, wentylator) oraz będzie możliwa rejestracja jednostek wewnętrznych.

Instalację sterownika wykonuje się według poniższej kolejności:

 

  1. Przed przystąpieniem do właściwej instalacji należy sprawdzić środowisko działania sterownika, w tym przede wszystkim połączenie sieciowe między ACP, jednostką wewnętrzną a urządzeniem.
  2. Należy ustawić adresy sieciowe sterownika, przydzielając unikatowe adresy każdemu urządzeniu podłączonemu do AC Smart II. Muszą to być takie adresy, które nie występują ponownie w sieci urządzeń podłączonych do danego sterownika. Adres może być przedstawiony w systemie szesnastkowym od 00 do FF.
  3. Następnie należy skonfigurować i zainstalować interfejs PI485 dla każdej jednostki zewnętrznej oraz ustawić przełącznik DIP – te działania wykonuje się tylko w stosunku do jednostek starszych od Multi V III!
  4. Kolejny krok to połączenie interfejsu PI485 ze sterownikiem AC Smart za pomocą linii RS485.
  5. Ostatni etap polega na zalogowaniu się do AC Smart i zarejestrowaniu jednostki, której został przydzielony adres.

Szczegółowe informacje oraz istotne wskazówki odnośnie przeprowadzenia wszystkich powyższych etapów instalacji można znaleźć w instrukcji technicznej dołączonej do urządzenia.


Sterownik AC Smart został zaprojektowany do montażu na ścianie. Jego instalacja wraz z podłączeniem przewodów komunikacyjnych RS485 powinna nastąpić dopiero po ustawieniu interfejsu PI485. W przypadku połączenia z siecią wraz z dostępem do Internetu trzeba również podłączyć przewód typu UTP.

Przykładowe etapy montażu sterownika AC Smart II na ścianie:

 

1. Z uwagi na to, że sterownik jest przeznaczony do instalacji na ścianie, w jego pobliżu muszą się znajdować przewody RS485.
2. Pierwszy krok to zamocowanie na ścianie tylnej części obudowy tak, aby była ona zlokalizowana nad przewodami RS485.
3. Etap następny to poprowadzenie przewodu RS485 przez otwór w tylnym panelu i podłączenie go do zacisków BUS_A i BUS_B (Rys.1). Podczas podłączania przewodów RS485 należy pamiętać, aby nie pomylić biegunów obu przewodów.

 

4. Następnie należy podłączyć przewód UTP do portu LAN, który znajduje się w tylnej części obudowy (Rys. 2).

5. Kolejny etap to podłączenie zasilacza do odpowiednich zacisków zasilania, które znajdują się w tylnej części obudowy sterownika.
6. Ostatni krok instalacji to montaż przedniej części sterownika do znajdującej się na ścianie tylnej jego części (Rys. 3) oraz podłączenie przewodu zasilającego do gniazda zasilania.

 

 

Karol Fornalczyk