AC Smart Premium to centralny kontroler systemów klimatyzacji i wentylacji, który instalowany jest w miejscu zarządzania obiektem.

Sterownik służy do monitorowania lub obsługi za pomocą ekranu dotykowego jednostek wewnętrznych, wentylatorów, elementów DI/DO, zestawów DOKIT, systemów AWHP oraz AHU, maksymalnie w 128 pomieszczeniach. Kontroler łączy się z interfejsem PI485 i wykorzystuje moduł RS 485 do komunikacji oraz wymiany informacji.

W celu optymalnego wykorzystania sterownika AC Smart Premium należy stworzyć mu odpowiednie środowisko pracy, w którym będzie mógł komunikować się z urządzeniami.

Instalacja sterownika AC Smart Premium powinna zostać przeprowadzona przez wykwalifikowanego technika z autoryzowanego serwisu LG.

Kolejność instalacji kontrolera AC Smart Premium:

 

  1. Pierwszy etap powinien polegać na sprawdzeniu konfiguracji sieci w stosunku do podłączonych urządzeń, a następnie na przypisaniu każdemu z nich unikalnego adresu.
  2. Kolejny krok to połączenie interfejsu PI485 z kontrolerem AC Smart Premium za pomocą RS485.
  3. Ostatni etap to logowanie się do kontrolera AC Smart Premium i zarejestrowanie urządzeń, które posiadają ustawiony adres.

Maksymalna dopuszczalna odległość, gwarantowana przez LG Electronics, która zapewni łączność pomiędzy kontrolerem AC Smart Premium a najdalej oddalonym urządzeniem, wynosi 1000 m. Zaleca się stosowanie kabla komunikacyjnego ekranowanego o przekroju co najmniej 0,75 mm2.

Sterownik AC Smart Premium może zostać połączony maksymalnie z 128 jednostkami wewnętrznymi. W przypadku, gdy do podłączenia jest wiele jednostek wewnętrznych, należy podłączyć je do szyny, w przeciwnym razie sterownik może nie działać prawidłowo.

Montaż urządzenia

1. W pierwszej kolejności należy wybrać odpowiednie miejsce pod instalacje kontrolera AC Smart Premium oraz upewnić się, czy miejsce to jest odpowiednie do montażu kabla RS485, przewodu zasilania, a także przewodu UTP.
2. Następnie należy przymocować tylny panel sterownika do ściany, pod którą znajduje się kabel RS485.
3. W kolejnym etapie należy wsunąć kabel RS485 od góry panelu tylnego (Rys. 1).
 

4. Podłączenie kabla RS485 znajdującego się za sterownikiem do zacisku RS485 (Rys. 2).

5. Aby mieć możliwość korzystania z wszystkich funkcji sieciowych oferowanych przez sterownik AC Smart Premium, w tym m.in. przesyłania poczty elektronicznej czy sterowania urządzeniem przez Internet, należy podłączyć kabel UTP do portu LAN, który znajduje się z tyłu kontrolera (Rys. 3).

6. Do tylnej części sterownika AC Smart Premium należy podłączyć przejściówkę zasilania do portu zasilania (Rys. 4). Produkty, które trafiają na rynek  w USA, nie posiadają w zestawie tego typu łącznika.

7. W kolejnym etapie należy podłączyć przewód zasilania do portu zasilania, który znajduje się na spodzie sterownika (Rys. 5).

8. Ostatnie etapy prac polegają na przymocowaniu haczyka na górze głównej obudowy do górnej części panelu tylnego zamontowanego na ścianie oraz dociśnięciu górnej części obudowy tak, aby włączył się znak HOOK (Rys. 6). Następnie należy podłączyć przewód zasilania przejściówki do wtyczki zasilania.

To, o czym należy pamiętać podczas montażu kontrolera AC Smart Premium, aby go nie uszkodzić, to o dokładnym przykręceniu śrub w 2 miejscach na dole modułu. Zapobiegnie to spadnięciu całego urządzenia i jego ewentualnemu zniszczeniu.

Wszelkie szczegółowe informacje oraz dokładne wskazówki na temat montażu sterownika AC Smart Premium można znaleźć w Podręczniku użytkownika, który jest dołączony do każdego urządzenia LG.

 

Karol Fornalczyk