LG jest liderem rozwiązań VRF w Kanadzie, zapewniając niższe koszty operacyjne, elastyczną instalację i najlepszą w swojej klasie wydajność grzewczą w niskiej temperaturze otoczenia. 

 

Prezentowany materiał dotyczy budynku 7 Thomas, biura condo, znajdującego się w centrum Toronto w Kanadzie. Budynek 7 Thomas wymagał dużej elastyczności i unikalnych rozwiązań projektowych, zarówno od strony mechanicznej, jak i wentylacyjnej, ale LG Multi V sprostał tym wyzwaniom.