Sprawdź, jak działa LG DUALCOOL. Dowiedz się więcej na temat najnowszego klimatyzatora z oczyszczaczem powietrza. Zapewnij sobie w lato chłodne, świeże powietrze jednocześnie ze zdrowym wolnym od najdrobniejszych zanieczyszczeń i alergenów nawiewem w każdym pomieszczeniu.